آموزش تئوری پاراگلایدر دوره ی مقدماتی

آموزش خلبانی
آموزش خلبانی پاراگلایدر تئوری پرواز با پاراگلایدر (مقدماتی)
فرود (Land)

تئوری آموزش پرواز با پاراگلایدر (مقدماتی) :
1: پاراگلایدرها چگونه پرواز میکنند
2: فرود لندینگ
3: روشهای فرمان دادن به پاراگلایدر

آموزش پاراگلایدر

روشهای فرمان دادن به پاراگلایدر

روشهای فرمان دادن به پاراگلایدر:
Break
CG| Center Of Gravity
Rear Riser

Break ها چگونه عمل میکنند ؟

در انتهای لبه فرار در بال همواره نیروی Drag وجود دارد .
باکشیدن Break ا بطرف پایین لبه فرار بطرف پایین کشیده شده و نیروی Drag افزایش پیدا میکند. باافزایش نیروی Drag، سرعت هوایی (Air Speed ) نیز کاهش میابد.
باکشیدن یکی از Break ها بطرف پایین ،نیروی Drag در یک بال افزایش یافته ، باعث کاهش سرعت در آن بال میشود ، در حالی که بال دیگربا سرعت بیشتری نسبت به بالی که Break آن کشیده شده حرکت میکند .نتیجه این اختلاف سرعت ،گردش چتر به طرف بالی است که Break آن کشیده شده است .
بابرگرداندن Break کشیده شده به حالت اولیه ، چتر مجددا در مسیر مستقیم شروع به حرکت میکند.

Stall

Stall یا واماندگی لحظه ای است بحرانی که وسیله پرنده از پرواز خارج میشود .
اگر هر دو Break را آرام آرام به طرف پایین کشیده و نگه داریم ،سرعت هوایی چتر کاهش می یابد. این کاهش سرعت تا وقتی که به حداقل سرعت پرواز چتر میرسد ، ادامه می یا بد .در لحظه ای که سرعت هوایی چتر از سرعت Min چتر کمتر میشود ، چتر به حالت Stall یا واماندگی میرسد و پس از ازآن سقوط Drop) ) اتفاق می افتد.

(CG)Center OF Gravity

خلبان میتواند بامتمایل کردن وزن بدن خود به چپ یا راست مرکز ثقل پاراگلایدر را تغییر داده ، باعث گردد تا وسیله به طرفی که سنگینتر گردیده تغییر جهت داده ، گردش نماید . برای چرخش سریعتر میتوان از Break و CG به طور همزمان استفاده نمود .

Rear Riser

در مواقعی که Breakها پاره شوند یا به هردلیلی از کار افتند ، میتوان بااستفاده از اخرین RISER ها پاراگلایدر را کنترل نمود. این کار فقط در مواقع اضطراری و بااحتیاط کامل انجام میگیرد.

باد نسبی Relative Wind

بادی است که همواره مخالف جهت پرواز و سرعتش هم اندازه سرعت هوایی وسیله پرنده است .
Turbulence

Turbulenceعبارت است از جریانهای آشفته هوایی .

Turbulence میتواند بر اثر عبور هوا از روی جسم جامد یا عبور یک سیال از روی سیال دیگر و یا جابجایی توده های مختلف هوا به وجود آید .در تمامی موارد Turbulence میتواند باعث ایجاد مشکلات در پرواز و جمع شدن بال گردد . در شرایطی که هوا در وضعیت Turbulence است به هیچ عنوان نباید پرواز کرد و در صورتیکه در حال پرواز به چنین هوایی برخورد کردیم باید باحفظ فشار زیر بال از منطقه Turbulence خارج شده و فرود بیاییم.

Rotor

Rotor عبارت است از جریانهای آشفته پشت موانع .
هنگامی که باد به لبه یک کوه ،تپه ،ساختمان و …برخورد میکند ، در قسمت پشت مانع جریانهای آشفته ای تولید میشود .این جریانها به شدت باد و شکل و ارتفاع مانع بستگی دارد .
در هر صورت به هیچ عنوان نباید در Rotor پرواز کرد و اگر ناخواسته داخل Rotor قرار گرفتیم ، فشار زیر بال را حفظ و آماده فرود اضطراری میشویم.

Drag

Drag عبارتست از جریانهای آشفته هوایی که در انتهای بال ( لبه فرار ) ایجاد میشود و بدلیل اینکه فشار هوا در آن نقطه از طرف پایین به بالا میباشد .

Vortex

Vortex))عبارتست از جریانهای آشفته حلقوی انتهای بال. Vortex)) معمولا در نوک بالها ایجاد میشود و چون در آن ناحیه فشار هوا از پایین و پهلو میباشد ، این جریانها نیز بصورت حلقوی میباشند. در هر صورت باید از نزدیک شدن به پاراگلایدرهای دیگر چه از پشت سر بدلیل وجود Drag ، و چه از کنار بدلیل وجود Vortex)) ، جدا خودداری نمود .در شرایط پروازی یکسان قدرت Vortex)) بیشتر از قدرت Drag میباشد .
الگوی ترافیک فرود Traffic pattern :

در هنگام نزدیک شدن به محل فرود ، باتوجه به موقعیت محل ، ارتفاع ، جهت و شدت وزش باد ترافیک فرود را بصورت زیر به اجرا در می آوریم:
در هنگام S زدن علاوه بر کم کردن ارتفاع ،به هدف نزدیک میشویم ولی در هنگام 8زدن فقط ارتفاع کم شده و پس ا ز کاهش ارتفاع بطرف هدف حرکت میکنیم .

/ 0 نظر / 355 بازدید